POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

______________________

 Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 13
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Cytadelowców Poznańskich
położonego przy al. Niepodległości 32 w Poznaniu
.

Termin składania ofert: 04.10.2022 r. godzina 09:00.

Termin otwarcia ofert:   04.10.2022 r. godzina 10:00.

                                                                                           ***

Link do BIP – u:

https://tiny.pl/wtgxt