PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020 Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (usługa, dostawa, robota budolwana) Tryb zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Planowany termin rozpoczęcia...

czytaj dalej