Procedura zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:
W celu zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej możecie Państwo, jako Rodzice/opiekunowie prawni skorzystać z dwóch form zapisu:
1. poprzez system elektroniczny NABÓR :
– wypełniając wniosek w elektronicznym systemie NABÓR
http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/
– drukując i podpisując wypełniony wniosek,
– podpisany wniosek wraz z dokumentami poświadczającymi spełnianie kryteriów można złożyć:
a/ w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru
lub
b/ zeskanowane dokumenty przesłać z wykorzystaniem systemu NABÓR.
Szczegółową informację w tym zakresie znajdziecie Państwo w Instrukcji w zakresie składania dokumentów z wykorzystaniem systemu NABÓR, zamieszczonej na stronie:
http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/
lub
2. poprzez wypełnienie papierowego wniosku odręcznie i po podpisaniu złożenie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych w przedszkolu /szkole podstawowej pierwszego wyboru. (Informacje zawarte we wniosku wprowadza wówczas do systemu placówka pierwszego wyboru).
Wykorzystanie elektronicznego zapisu umożliwi także potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki poprzez system NABÓR za pomocą indywidualnego konta. Szczegółową informację w tym zakresie znajdą Państwo w Instrukcji elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia, zamieszczonej na stronie:
http://www.nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/
Miasto Poznań dokłada wszelkich starań, by przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego nie stwarzało zagrożenia epidemicznego, więc rekomendujemy Państwu wypełnianie wniosków poprzez elektroniczny system NABÓR oraz przesyłanie dokumentów z wykorzystaniem tego systemu.

Terminarz rekrutacji 2021/2022