Pedagog

mgr Maria Brocka
pok. nr 12 parter

Poniedziałek:   9.15 do 13.00
Wtorek:              9.45 do 15.00
Środa:                 8.45 do 14.15
Czwartek:          9.30 do 13.00
Piątek:               8.00 do 12.00

tel. 61 852 90 01
e-mail: maria_brocka@sportowa13.pl

Psycholog

mgr Katarzyna Konwicka
Klasy 1-6, o. przedszkolny,  pok.311 III piętro

Poniedziałek   10.30 do 16.00
Środa:                9.00 do 13.30
Czwartek:         8.30 do13.00
Piątek:               8.30 do 12.00

tel. 61 853 60 01
e-mail: katarzyna_konwicka@sportowa13.pl

Psycholog

mgr Monika Walkiewicz
Klasy 7 i 8, pok. 311 III piętro

Poniedziałek 11.30 do 13.30

Wtorek  9.30 do 13.30

Środa    9.30 do 13.30

Piątek  16.00 do 17.00

e-mail: monika_walkiewicz@sportowa13.pl

 

Pedagog  Psycholog