O szkole

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 13  mieści się w samym centrum Poznania i jako szkoła mistrzostwa sportowego oprócz sal dydaktycznych ( 31), sal komputerowych ( 3 ), biblioteki oraz gabinetów specjalistycznych oferuje swoim uczniom tereny i urządzenia sportowe, a dla uczniów spoza Poznania możliwość zamieszkania w Internacie szkolnym przy ul. Młyńskiej 11. Obiektami szkolnymi są również Zespół Boisk Treningowych przy al. Armii Poznań 15 oraz Ogród Jordanowski Nr 1 przy ul. Solnej 2.
 

Szkoła Podstawowa nr 13 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2.naukę w . W szkole tworzone są oddziały: ogólne oraz usportowione od klasy I – III oraz sportowe i mistrzostwa sportowego od klasy IV o specjalności: piłka nożna dla chłopców,

Prężnie działa przy szkole Uczniowski Klub Sportowy „Poznańska Trzynastka”, który organizuje liczne imprezy i zawody sportowe. Podczas ferii zimowych i letnich szkoła organizuje zajęcia sportowe na miejscu (półkolonie) oraz obozy wyjazdowe.
W drugim roku nauki w ramach lekcji wf dzieci uczęszczają na basen.

Każda klasa uczy się w swojej sali lekcyjnej. Posiadamy pracownię komputerową, bibliotekę z czytelnią multimedialną, sale gimnastyczne, świetlicę, stołówkę szkolną, bufet. Na miejscu pomoc psychologa i pedagoga szkolnego, gabinet stomatologa oraz pielęgniarki szkolnej.

Każda klasa uczy się w swojej sali lekcyjnej. Do dyspozycji uczniów są trzy pracownie komputerowe, biblioteka z czytelnią multimedialną, sale gimnastyczne, stołówka szkolna, sklepik szkolny. Szkoła dysponuje bardzo nowoczesnym kompleksem boisk piłkarskich. Na miejscu pomoc psychologa i pedagoga, gabinet stomatologa oraz pielęgniarki szkolnej.

W szkole, oprócz zajęć dydaktycznych, w zależności od grupy wiekowej organizowane są liczne imprezy i uroczystości, m.in.:

imprezy klasowe (np. imieniny klasy – balik klasowy, Dzień Matki, Dzień Babci, Dzień Chłopca, , spotkanie z rodzicami )
imprezy w grupach wiekowych (np. konkursy między klasami, zawody sportowe, pasowanie na ucznia, przyjęcie do starszej grupy wiekowej, powitanie wiosny),
imprezy ogólnoszkolne (np. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uroczyste przyjęcie klas pierwszych, Święto Odzyskania Niepodległości, akademia 3-Majowa, Sprzątanie „Naszego podwórka, Dni Matki Ziemi, Imieniny Miasta, Rocznica Poznańskiego Czerwca,),
rekolekcje szkolne, jako okazja do wzmocnienia wspólnoty uczniów i nauczycieli, organizowane w formie tematycznego modułu wychowawczego ;
imprezy otwarte (np. koncert dla rodziców, Dni Kultury naszego regionu, spektakl dla środowiska, pokaz naszych ulubieńców, festyn rodzinny;  imprezy promujące talenty, twórczość, wychowanie estetyczne np. spektakle literacko-muzyczne, twórczość plastyczna wieńczona wystawami, twórczość w zakresie wystroju estetycznego użytkowanej przez każdą klasę sali lekcyjnej , okolicznościowe dekoracje  ,kronika szkolna, ,udział w redagowaniu gazetek szkolnych , udział w konkursach literackich ,
imprezy sportowe ( np. turnieje gier zespołowych itp.)
wycieczki  i wyjazdy klasowe – muszą mieć charakter poznawczo – edukacyjny,

 

W szkole istnieje również możliwość organizacji różnych form zajęć pozalekcyjnych, wynikających z zapotrzebowania rodziców i dzieci. Ewentualne potrzeby zgłaszać należy podczas zebrania z dyrekcją szkoły.

W celu lepszej orientacji rodziców we frekwencji uczniów na zajęciach oraz postępach w nauce, prowadzimy rejestrację ocen oraz nieobecności uczniów w formie „Dziennika elektronicznego”

Dane teleadresowe szkoły

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 13 Szkoła Mistrzostwa Sportowego
61-714 Poznań, al. Niepodległości 32, tel./fax. 061 852 60 01

telefon komórkowy do sekretariatu 514 165 450

BIBLIOTEKA – 27
DYŻURKA – 25
GŁÓWNA KSIĘGOWA – 23
KADRY – 22
KIEROW. ADMINISTRACJI – 21
KUCHNIA – 31
OBSŁUGA – 28
PEDAGOG – PIELĘGNIARKA – 29
PŁACE – 37
POKÓJ NAUCZYCIELSKI – 34
POKÓJ N-LI 120 – 36
PSYCHOLOG – 26
SEKRETARIAT – 20
ŚWIETLICA – 33
VICEDYREKTOR – 32
VICEDYREKTOR DS.SPORTU – 24

Poczta elektroniczna: kontakt@sportowa13.pl

Poczta elektroniczna Kierownik Gospodarczy:kierownik.sp13@wp.pl

Internat telefon komórkowy 500 207 879