Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej

 

od 12 kwietnia

do 20 kwietnia

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej PIŁKA NOŻNA
20 kwietnia

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej

 

od 12 kwietnia

do 22 kwietnia

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej TENIS
22 kwietnia