Do 24 maja br. przedłużona została przerwa
w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.
Nauka będzie się odbywać na odległość.

Dnia 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej
podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych
rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19
przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Minister Edukacji Narodowej
zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych,
zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu –
w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. –
działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych
związanego z zagrożeniem epidemiologicznym
nauka jest realizowana na odległość.

***