Szanowni Państwo.

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
uniemożliwia przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego
do klas pierwszych szkół podstawowych w terminach
określonych  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania
Nr 65/2020/P z dnia 30 stycznia 2020 r.

W poniższym zarządzeniu, wyszczególnone są  terminy postępowania rekrutacyjnego.

ZMIANA TERMINÓW NABORU DO KLAS PIERWSZYCH.

 Z poważaniem

Anna Mrówczyńska
Dyrektor ZSMS Nr 2