Terminarz konkursy przedmiotowe 2021/22

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie planowanych terminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022

W związku z Zarządzeniem nr 110.1.34.2021 z dnia 13 maja 2021 r. dotyczącym organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, Wielkopolski Kurator Oświaty przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram poszczególnych stopni Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022.

W harmonogramie, oprócz dat konkursów przedmiotowych, zostały uwzględnione także terminy ferii, przerw świątecznych, olimpiad przedmiotowych i tematycznych. Egzaminy ósmoklasisty odbędą się w maju 2022.

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy udział zainteresowanym uczniom w wojewódzkim konkursie z przedmiotu muzyka. Będzie on przeprowadzony w formie pilotażu i tylko na stopniu szkolnym. Udział w nim, tak jak w innych konkursach jest dobrowolny. Jeśli spełni on oczekiwania i spotka się z zainteresowaniem uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół, to w kolejnym roku szkolnym dołączy do pozostałych konkursów przedmiotowych.

Tak wcześnie opublikowanie planowanych terminów ma pomóc w podjęciu świadomej decyzji o udziale w konkursie i zaplanowaniu kalendarza wydarzeń szkoły. Jeśli ulegną one zmianie to stosowny komunikat zostanie przekazany w formie komunikatu.

Regulaminy konkursów zostaną ogłoszone w terminie do 30 września 2021 r. W ich treści zawarte są wszystkie szczegóły organizacyjne, w tym także kompetencje dyrektora szkoły oraz nauczycieli wchodzących w skład szkolnych komisji konkursowych.

Zaleca się dalsze śledzenie informacji o organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022 ogłaszanych na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce Rodzice i uczniowie