Historia

Opisanie historii naszej szkoły, tak jak wielu innych, jest bardzo trudny, ponieważ w swej ponad 50 – letniej historii przeżywała ona liczne reorganizacje. Chcąc oddać prawdę musimy pamiętać o dwóch budynkach, wybudowanych pod koniec lat 50-tych. Na przełomie  1957 / 1958 roku oddano w tym rejonie do użytku dwie szkoły, a mianowicie:

Szkołą Podstawową Nr 13, przy ul. Północnej im. Cytadelowców Poznańskich oraz

Szkołę Podstawową Nr 43 im. Obrońców Poczty Gdańskiej

Szkołę Podstawową Nr65 im. Bohaterów Westerplatte, mieszczące się w jednym budynku przy ówczesnej al. Stalingradzkiej
Na podstawie odnalezionych archiwów odtworzone zostaną tylko szczątkowe ich dzieje:

2 października 1958 roku – otwarcie nowej szkoły przy ul. Północnej

23 kwietnia 1961 roku – akt nadania szkole imienia Cytadelowców Poznańskich                           

18 lutego 1964 roku –uroczyste wręczenie sztandaru naszej szkole w Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

7 lutego 1969 – „13” zdobywa „Złoty Krążek” i „Błękitną Sztafetę”

10 września 1971 roku – Łyżwiarski profil naszej szkoły

1 września 1973 roku –Ministerstwo Oświaty i Wychowania nadaje szkole statut SPORTOWY o profilu łyżwiarstwo i lekkoatletyka,

1 września 1982 rok– zaczynamy szkolenie młodych piłkarzy pod patronatem KKS LECH. Po piętnastu latach odszedł z pacy w szkole dyrektor ds. sportu Aleksander  Matuszewski. Można powiedzieć, że był on dobrym „duchem” sportu w naszej  szkole zainicjował powstanie kolejno sekcji łyżwiarskiej, hokejowej, łyżwiarstwa szybkiego, lekkoatletyki i na końcu piłki nożnej. 

30 czerwiec 1986 – pracę w szkole kończy jej długoletni dyrektor Edward Kotarski

1 wrzesień 1986 – Sportowa Szkoła Podstawowa nr 13 przenosi się z ul. Północnej do budynku przy al.  Niepodległości 32, łącząc się ze Szkołą Podstawową Nr 43. Na stanowisko dyrektora szkoły mianowany zostaje Pan Andrzej Łuczak.

1 styczeń 1991 roku – stanowisko dyrektora szkoły, po konkursie, obejmuje Pan Zbigniew Burkietowicz.

15 listopada 1991 r. Gościliśmy grupę młodzieży z Anglii

23 – 24 kwietnia 1992 r. Gościliśmy młodych piłkarzy z Belgii

19.10. – 27.10. 1992 r. – organizowaliśmy turniej piłkarski w którym brały udział drużyny z Poznania oraz jedna drużyna z Nottingham (Anglia);

1 września 1994 r. – powołany został według nowych zasad Uczniowski Klub Sportowy „Poznańska Trzynastka” – pierwszym prezesem wybrano Pana Janusza Szulczyńskiego

1 września 1999 r. – w szkole po reformie systemu oświaty zaczyna funkcjonować Gimnazjum Nr 3

1 września 2002 r. – powołany zostaje Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 2 

1 września 2004 r. – w Gimnazjum Nr 3, utworzono Centrum Wyszkolenia Młodzieży Uzdolnionej Sportowo, są to klasy do których uczęszczają chłopcy z całej Wielkopolski,  kierowani przez trenerów koordynatorów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.

29 czerwca 2006 r. – Gimnazjum Nr 3 nadano imię Bohaterów Czerwca 1956 roku

15 marca 2007 r. – szkoła podpisała porozumienie z klubem KKS Lech Poznań o wspólnym  prowadzeniu klas sportowych

1 września 2007 r. – uchwałą Rady Miasta Poznania powołano Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 13 oraz Gimnazjum Nr 3.