Dyrekcja

Dyrekcja Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2

Dyrektor Szkoły
mgr Anna Mrówczyńska

Wicedyrektor ds. klas 4-8
mgr Grzegorz Kozłowski

Wicedyrektor ds. klas 0-3
mgr Paulina Kędzierska

Wicedyrektor ds. sportowych
mgr Gniewko Markiewicz

Kierownik Internatu
mgr Ewa Młynek

Godziny dyżurów popołudniowych dyrekcji

Poniedziałek
Paulina Kędzierska 14.15 – 16:15

Wtorek
Anna Mrówczyńska 14.15 – 16:15

Środa
Gniewko Markiewicz 14.15 – 16:15

Czwartek
Grzegorz Kozłowski 14.15 – 16:15