Dyrekcja

Dyrekcja Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2

Dyrektor Szkoły
mgr Anna Mrówczyńska

Wicedyrektor ds. klas 4-8
mgr Grzegorz Kozłowski

Wicedyrektor ds. klas 0-3
mgr Paulina Kędzierska

Wicedyrektor ds. sportowych
mgr Gniewko Markiewicz

Kierownik Internatu
mgr Ewa Młynek

Godziny dyżurów popołudniowych dyrekcji

Poniedziałek
Anna Mrówczyńska 15.30 – 16.30

Wtorek
Gniewko Markiewicz  15.30 – 16.30

Środa
Grzegorz Kozłowski  15.30 – 16.30

Czwartek
Paulina Kędzierska 15.30 – 16.30