Zdalne nauczanie

Zdalne nauczanie

Zarządzenie dot.zasad pracy zdalnej i organizacji zdalnego nauczania Procedury realizacji i organizacji kształcenia na odległość Regulamin udziału w lekcjacj online Zasady bezpiecznego prowadzenia lekcji online Zarządzenie nr...
Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego 2020/2021

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego 2020/2021

Procedura zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:W celu zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej możecie Państwo, jako Rodzice/opiekunowie prawni skorzystać z dwóch form zapisu:1. poprzez system...
Zdalne nauczanie

Zawieszenie zajęć

Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu działając na podstawie § 18 ust.2a i 12c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (...