Zawieszenie zajęć

Zawieszenie zajęć

Dyrektor Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 w Poznaniu działając na podstawie § 18 ust.2a i 12c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (...
Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego 2020/2021

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice,  zbliża się termin rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na nowy rok szkolny 2021/2022. Kryteria rekrutacji na nowy rok pozostają bez zmian- zgodnie z zapisem uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 21 stycznia...
PEDAGOG * PSYCHOLOG – informacje dla uczniów i rodziców

Zdalne nauczanie

*** Zarządzenie nr 42 dot.określenia zasad zaliczania wymiaru godzinczajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ***Zarządzenie nr 43 zasady pracy zdalnej i organoizacji zdalnego nauczania zał.nr 1 Wzór wniosku nauczyciela Zał.nr 2...