SERDECZNE GRATULACJE!

SERDECZNE GRATULACJE!

Mamy zaszczyt poinformować,że podczasXII Ogólnopolskiego KongresuNauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinieminister Przemysław Czarneknagrodził Panią Dyrektor Annę Mrówczyńską Medalem Komisji Edukacji Narodowejza szczególne zasługi dla oświaty i wychowania....