Plan przetargów na rok 2020

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2020 Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (usługa, dostawa, robota budolwana) Tryb zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Planowany termin rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia (kwartał) 1 Modernizacja Ogrodu...